Proces proizvodnje


YTONG je dostigao visok nivo kvaliteta proizvodnje koja je zdrava i štiti prirodnu okolinu.

Osnovne sirovine za proizvodnju YTONG-a su kvarcni pesak, kreč, cement, gips, voda i aluminijumski prah.

Pripremljena masa uliva se u kalup do polovine njegove visine.

Posle reakcije osnovnih sirovina sa aluminijumskim prahom, oslobađa se gas vodonik, koji masi omogućuje rast do vrha kalupa, što kasnije YTONG® materijalu daje specifičnu (poro-ćelijastu) strukturu i odlična termoizolaciona svojstva.

Naliveni kalup se prenosi automatskom dizalicom u komoru za zagrevanje gde kolač ostaje oko 2,5 sata na temperaturi od približno 40°C.

Posle tog vremena materijal je dovoljno tvrd, a ujedno i dovoljno plastičan, pa je spreman za sečenje.

Automatska dizalica prenosi napunjen kalup do mašine za sečenje.

Posle sečenja, dizalica odnosi kolač na transportna kolica koja odlaze u komoru za zagrevanje gde na pogodnoj temperaturi čekaju postupak autoklaviranja.

Autoklaviranje je hidro termalna obrada materijala pod visokim pritiskom i pri visokoj temperaturi. U slučaju YTONG® tehnologije koristi se pritisak od 12 bara i temperatura od oko 190°C.

Posle završetka autoklaviranja, kalupi sa kolačima se izvlače iz autoklave i dizalica ih odvozi na transporter koji ih prenosi do uređaja za razdvajanje.

Klješta za razdvajanje su istovremeno i dizalica, koja prebacuje razdvojene blokove sa položaja razdvajanja na položaj gde se pripremaju palete.

Lančani transporter prevozi palete do automata koji ih prekriva prepoznatljivom žutom ekološkom folijom, koja blokove štiti od spoljnih štetnih uticaja.

Put YTONG® blokova kroz proizvodnju završava se na automatu za termofoliranje (termo skupljanje folije).

Palete se uz pomoć viljuškara odvoze na skladišta, gde čekaju na sledeći transport do krajnjeg korisnika.