Silka silikatni blokovi


Raspoloživi formati

Upotreba

  • Za sve vrste zidova (unutrašnjih i spoljašnjih) kod objekata masivne konstrukcije, kao i kod svih tipova visokogradnje i za različite sisteme gradnje
  • Za individualno stanovanje - kuća za jednu porodicu
  • Za kolektivno stanovanje - za više domaćinstava
  • Za administrativne objekte
  • Za vaspitno-obrazovne ustanove, sportske sale...
  • Za industrijske objekte