Rešavanje termo mostova na skeletnim konstrukcijama

 

Multipor termoizolacione obloge su idealne za smanjenje termomostova u zonama armiranobetonskih stubova, greda i ploča u skeletnim konstrukcijama. Rad sa njima je jednostavan jer se lako režu i prilagođavaju na potrebne dimenzije i oblike.

 

Njihovu primenu preporučujemo posebno u kombinaciji sa Ytong elementima za zidanje, upotrebljenim kao zidnu ispunu u navedenim konstrukcijama.

 
Video
Primena Multipora Postavljanje Multipora Multipor