YTONG Bijela tavanica i Bijeli krov

Šta je to YTONG Bijela tavanica?

YTONG Bijela tavanica - Bijeli krov je polumontažni sistem za izradu međuspratnih i krovnih (ravnih i kosih) nosećih konstrukcija, koji dopunjuju paletu YTONG proizvoda u sistemu gradnje neophodnih u novogradnji i renoviranju, obnovi, nadogradnji, modernizaciji. Takođe je moguće formiranje konzola od YTONG Bijele tavanice i integracija sa betonskim ili čeličnim nosačima i montaža između postojećih starih drvenih greda.

Upotrebom YTONG Bijele tavanice gradnja je brža i jednostavnija 

 

PREDNOSTI YTONG BIJELE TAVANICE:

 

 • Laka noseća konstrukcija
 • Manja težina od klasičnih konstrukcija - (težina cca. 150 - 250kg/m2)
 • Projektuje se za sva propisima predviđena korisna opterećenja
 • Primjena bez gornje betonske ploče
 • Manja potrošnja betona (oko 1,5m3 - 2,5m3/100m2 neto površine ploče)
 • Gredice se izvode po mjeri i prilagođene su konkretnom projektu
 • Jednostavno i brzo izvođenje
 • Nema upotrebe klasične oplate, sa postavljanjem podupirača u sredini gredice za raspone veće od 2,80m
 • Odlična toplotna izolacija
 • Otpornost na zemljotres
 • Mogućnost upotrebe posle 24 - 48 časova po betoniranju
 • Obezbjeđenje difuzije vodene pare

 

YTONG Bijela tavanica mijenja klasične AB ploče kako u novogradnji tako kod renoviranja i nadogradnje postojećih objekata

 

Sastav YTONG Bijele tavanice

Za izvođenje YTONG Bijele tavanice potrebne su podužne armiranobetonske montažne gredice odgovarajućeg tipa i dužine i YTONG ispuna.

Prilikom ugradnje, na licu mjesta, postavlja se dodatna armatura Ø8,10mm na mestu poprečnih rebara i kanali između ispune se zalivaju mikro betonom. Po gornjoj površini ploče nanosi se tanki sloj smješe YTONG maltera u debljini 2 - 3mm.

YTONG Bijela tavanica ne zahtijeva gornju pritisnutu betonsku ploču.
 
MJERE 

Visina međuspratne ploče je 20cm, a izlomljene ploče u potkrovlju i krovne ploče je 15cm. Max. dužina gredice je 7.00m.
 


 

NAPOMENA: Sopstvena težina i dodatno stalno opterećenje sa težinom pregradnih zidova su definisani u statičkom proračunu


Elementi sistema tavanice YTONG Bijela tavanica 

GREDICE

Gredice su montažne i izrađene su od betona u metalnim kalupima. Gredica je armirana duplim zavarenim binor rešetkastim nosačem (RAN) - (armatura jednog RAN nosača u donjoj zoni je 2Ø7mm i u gornjoj zoni 1Ø7mm) i potrebne dodatne armature postavljene u obe zone, a prema statičkom proračunu svake ploče. Betonski dio gredice je širine 10,0cm i visine 4,0cm. Iz ovih gredica, u procesu završetka konstrukcije, tj. poslije betoniranja na licu mjesta, dobija se glavno noseće (podužno) rebro.

 

LEŽAJNICE

Za izvođenje poprečnih rebara koriste se betonske ležajnice koje se svojim krajevima oslanjaju na podužne gredice i služe kao oplata za beton na licu mjesta.

ISPUNA

Ispuna je proizvedena od autoklaviranog, ćelijastog betona YTONG kvaliteta P-4,5/0,60. Ispune se postavljaju između podužnih betonskih gredica. Za potrebe ploče koristi se ispuna debljine 20cm, odnosno 15cm sa žljebom širine 2,0cm i visine 4,0cm. Ovi žljebovi se koriste za oslanjanje na gredicu.

TANKOSLOJNI MALTER

Na gotovu ploču, nanosi se mješavina tankoslojnog bijelog maltera i sivog cementa koji su u razmeri 1:1 i vode. Debljina sloja je max. 2 - 3mm.

Izvođenje YTONG Bijele tavanice

Količina ispune i njihova debljina, kao i tip armirano betonskih gredica, a koje su potrebne za izvođenje YTONG Bijele tavanice, dobija se pomoću statičkog proračuna za svaki objekat/projekat ponaosob.

YTONG Bijelu tavanicu uvek izvodimo prema projektu – shemi montaže položaja gredica koji je potrebno izraditi za svaki pojedinačni objekat.


POSTUPAK UGRADNJE

1. Montaža gredica

YTONG tavanica se ugrađuje u skladu sa shemom montaže gredica iz proračuna YTONG Bele tavanice. Prvo se postave montažne betonske gredice koje dolaze sa svom potrebnom podužnom armaturom na razmaku od 68,5cm. Kao mjera razmaka gredica može nam poslužiti YTONG ispuna postavljena na krajevima gredica. Gredice moraju da naležu cca. 5 - 10cm na noseći element (zid). Postavljene gredice podupiremo u sredini na rastojanju max. 2,80m, a u skladu sa statičkim proračunom. Gredice se postavljaju u horizontali, a projektovano nadvišenje se ostvaruje na mjestu podupirača tek poslije montaže kompletne ispune.


 Ispunu je moguće ugrađivati kako sa gornje tako i sa donje strane konstrukcije u zavisnosti od položaja radnika pri montaži.

2. Ugradnja YTONG ispune


U prostor između namontiranih i pravilno poduprtih gredica postavlja se YTONG ispuna. Ležajnice - oplata poprečnih AB rebara, montira se posle 4 - 5 blokova ispune, a u skladu sa statičkim proračunom. Pri ugradnji YTONG ispune koristi se gumeni čekić kojim se ispuna priljubi uz susjedni ispunski blok ili ležajnicu. Poprečnim i uzdužnim rezanjem blokova, ispune se lako mogu prilagoditi za popunjavanje djelova manjih od cijelog bloka (na pr. na krajevima gredica).

3. Armiranje podužnih, poprečnih rebara i horizontalnih nosećih elemenata


Poslije postavljanja svih gredica ispunskih blokova i ležajnica slijedi armiranje poprečnih rebara. Poprečna rebra se armiraju armaturom 2Ø8 ili 10mm koje se postavljaju u gornju i donju zonu rebra. Podužne gredice se proizvode sa svom potrebnom podužnom armaturom a u skladu sa statičkim proračunom.

Horizontalni serklaži ili noseće grede se izvode pomoću klasičnog betona i sa projektom predviđenom armaturom.


Monolitna krovna konstrukcija, YTONG Bijeli krov, je jedna od najsigurnijih konstrukcija u oblastima sa nepovoljnim vremenskim uslovima (oluja, jak vjetar, snijeg, požar...).

4. Ugradnja mikro betona u podužna i poprečna rebra

Ugradnja mikro betona se vrši na mjestima podužnih i poprečnih kanala. Kvalitet mikro betona je MB30 sa 400kg cementa za 1m3 betona, frakcije 0 - 4mm i sa odgovarajućom konzistencijom. Kako bi se spriječilo prebrzo "vezivanje" betona, potrebno je površinu ispune obilno nakvasiti vodom. Ugradnja ovog betona mora biti kvalitetna s tim što se gornja površina poravna sa YTONG ispunom.
Istovremeno sa rebrima, betoniraju se horizontalni serklaži i noseće grede klasičnim betonom a u svemu prema projektu.
5. Izvođenje i ugradnja razlivajućeg maltera

Razlivajući malter se ugrađuje 1 - 2 sata poslije betoniranja podužnih i poprečnih rebra (predugo, višesatno odlaganje nije poželjno, jer se na ispuni može nakupiti prljavština i oštetiti blokovi). Razlivajući malter se spravlja pomoću mješavine YTONG tankoslojnog maltera, klasičnog cementa koji su u razmjeri 1:1 i vode. Potrebna količina vode je takva da mješavina može lako da se razlije. Ravnanje se izvodi pomoću metalne lopatice (gleterice). Jedna od osnovnih funkcija ovog sloja je popunjavanje mogućih manjih prostora među ispunama i sprečavanje habanja gornje površine ploče. Kvalitetnom ugradnjom ovog sloja može da se obezbijedi djelimična i kratkotrajna vodootpornost konstrukcije.

YTONG Bijela tavanica svojim dobrim termičkim karakteristikama i obezbjeđivanjem difuzije vodene pare, predstavlja jedan od ključnih faktora čime ispunjava kriterijume energetski efikasne gradnje.

6. Nastavak radova


Ovako pripremljena YTONG tavanica se može lako opteretiti prilikom nastavka gradnje posle 24 - 48 sati (ukoliko to vremenski uslovi dozvoljavaju).

Tako ugrađena konstrukcija predstavlja efikasno i brzo rješenje kod gradnje svih vrsta objekata. Kod ovog tipa konstrukcije, pritisnuta gornja betonska ploča nije neophodna. Pritisnuta ploča se može primijeniti samo kod većih raspona pri izuzetno visokim opterećenjima.

Zahvaljujući jednostavnoj gradnji koja se odvija bez upotrebe oplate, YTONG Bijela tavanica je pogodna za one koji sami obavljaju izgradnju.


YTONG Bijela tavanica i Bijeli krov zaokružuju paletu YTONG asortimana u YTONG sistemu gradnje, koji zajedno sa ostalim YTONG proizvodima, obezbjeđuju još jednostavnije, kvalitetnije, brže i jeftinije izvođenje čitavog objekata od temelja do krova po principima energetski efikasne gradnje.


Ytong Bijela tavanica i Bijeli krov - enterijer
Video

YTONG Bijela tavanica

Postavljanje YTONG Bijele tavanice