Pitanja i odgovori


YTONG je savremeni građevinski materijal za zidanje grupe porobetona, koja svojom poroćelijastom strukturom i savremenom tehnologijom proizvodnje danas predstavlja garanciju kvaliteta koja omogućava odličnu toplotnu izolaciju.


YTONG u svom asortimanu ima različite elemenata za zidanje različitih dimenzija (dužina-širina-visina). Materijal odlikuju razne karakteristike kao što su - vrhunska toplotna izolacija, nosivost, požarna otpornost, protivpotresnost te višenamenska upotreba. YTONG je jednostavan za obradu te omogućuje veoma brzu gradnju. Objekti građeni YTONG-om su trajni, sigurni i zdravi.

YTONG sistem gradnje podrazumeva gradnju nosivih i nenosivih zidova i međuspratnih i krovnih ploča sistemom zidanih konstrukcija. To je skup svih YTONG proizvoda, odnosno YTONG termoblokova za spoljašnje zidove, blokova za unutrašnje pregradne noseće i nenoseće zidove, U i L elemenata za natprozornike i nadvrtanike, nadvoje i serklaže kao i protivpotresne zidne blokove za vertikalne serklaže, ispunski blokovi za međuspratne i krovne konstrukcije kao YTONG belog tankoslojnog maltera, YTONG alata. Sve to skupa podrazumeva YTONG sistem gradnje kao i redovno savetovanje i pomoć stručnjaka iz tehničkog odeljenja. Upotreba celovitog sistema garantuje kvalitet i vrhunsku energetsku efikasnost budućeg objekta, jer izgradnjom objekta od YTONG sistema gradnje dobijate izuzetno zaptiveni objekat koji onemogućava pojavu termomostova gde su gubici energije najveći. Time vaš objekat zidan YTONG sistemom gradnje omogućuje idealnu mikroklimu u vašem životnom prostoru.


YTONG se proizvodi od potpuno prirodnih sirovina: najfinijeg peska, kreča, cementa, gipsa i vode. Svi navedeni materijali su potpuno prirodni što je i jedna od karakteristika konačnog proizvoda - YTONG građevinskog materijala. To se može potvrditi bilo kojim atestom odnosno potvrdama o kvalitetu i karakteristikama YTONG proizvoda dobijenih od strane renomiranih institucija za analizu proizvoda koje možete pronaći na ovom linku.

Za izgradnju nosivih zidova upotrebljavaju se zidni blokovi i termoblokovi debljine 20 cm, 25 cm, 30 cm i 37,5 cm. Za manje građevine s manjim opterećenjima upotrebljavaju se blokovi iz razreda čvrstoće 2,5/0,40. Kod višespratnih građevina upotrebljavaju se za donje etaže zidni blokovi veće čvrstoće, odnosno 4/0,50.


Za zidove između stanova odnosno između dva prostora, gdje se zahteva veća zvučna izolacija, upotrebljavaju se zidni blokovi debljine 25 cm mase 0,65 t/m3.

YTONG je jedinstven građevinski materijal koji je lagan, a nosiv i pri tome ima izvrsne toplotne karakteristike koje daju odličnu termoizolovanost objekta kako zimi tako i leti. Spoljni zidovi debljine 30i 37.5  cm bez dodatne termoizolacije zadovoljavaju nove, stroge propise o toplotnoj zaštiti u zgradama. Preporučuje se izgradnja zidova debljine 37,5 cm, čime se štedi energija za grejanje ili hlađenje objekta.


Zid izgrađen s termoblokovima debljine 30 cm (2,5/0,40) s koeficijentom toplotne provodljivosti lambdom od 0,09 W/mK ima koeficijent prolaska toplote (U) = 0,294 W/m2K.


Kompanija Xella Srbija je počela sa pružanjem usluge gradnje po sistemu " ključ u ruke" pre dve godine, preko kooperanata koji su zadovoljili postavljene uslove i standarde. 

Takođe pripremamo opciju kreditiranja objekata putem stambenih kredita o čemu će uskoro biti više reči na našem sajtu. 

Zbog svojih višestrukih prednosti u odnosu na druge materijale YTONG je pogodan za sve vrste objekata, od kuća, stambenih, poslovnih, industrijskih objekata, pa do uređenja enterijera i nadogradnji. 

YTONG ima saradnju sa renomiranim i sertifikovanim izvođačima radova koji grade objekte za naše klijente po sistemu " ključ u ruke". Ovakav vid saradnje je za sada moguć isključivo za porodične stambene objekte odnosno porodične kuće. 

YTONG je kao i svaki drugi građevinski materijal koji služi za zidanje tako da YTONG-om mogu da zidaju svi obučeni zidari. Radi Vaše sigurnosti možete se obratiti YTONG timu koji će Vas uputiti na sertifikovane majstore i izvođače radova.


Takođe, pružamo besplatnu obuku svim zainteresovanim licima u cilju pravilne primene i rada našim materijalima. Naš instruktor gradnje može posetiti Vaše gradilište i izvršiti obuku na licu mesta ili pomoći savetima i sugestijama.


Postoji instruktor gradnje koji potpuno besplatno vrši obuku majstora.

Naša kompanija ne pruža uslugu izrade projekta. Međutim, u ponudi imamo 40 idejnih projekata. Kada se investitor odluči za uslugu "ključ u ruke" projekat se dobija gratis. Za detaljnije informacije posetite stranicu YTONG kuće. 


Takođe, naš tim tehničke podrške može asistirati prilikom faze projektovanja a na raspolaganju je i puno rešenih arhitektonskih detalja koji su dostupni u dwg. formatu.

YTONG radi besplatan proračun potrebnog materijala za zidanje. Kako biste dobili specifikaciju potrebnog materijala neophodno je da nam dostavite projekte (osnove i preseke) 

Po novim propisima o Energetskoj Efikasnosti Objekata YTONG TERMOBLOK 30 cm zadovoljava zadate koeficijente od 0,30 w/m2K bez dodatne termo izolacije, međutim u našoj ponudi postoji i YTONG TERMOBLOK 37,5cm koji ima koeficijent od 0,24 w/m2K i koji je preporuka prilikom gradnje porodičnih objekata, s obzirom da se cena energenata stalno povećava. 

Da bi bili zadovoljeni propisi Energetske Efikasnosti YTONG blok od 30 cm sa malterima (ukupno 32 cm) menja deblje sisteme zidova npr: 1) Giter blok 25 + stiropor 12 cm - sa malterima ukupno 40 cm; 2) Termoblokovi 38 cm + kamena vuna 5 cm - sa malterima ukupno 46 cm; 3) Sendvič zid giterblok 25 + kamena vuna 10 cm + 12cm puna opeka - ukupno 51 cm.

Obrada zidova sa unutrašnje strane izvodi se YTONG Plasterom i YTONG Gletom. 


Za obradu fasade trenutno nemamo naš proizvod te se preporučuju fasadni sistemi koji se nanose po preporuci proizvođača. Za detaljnije informacije o načinu primene pogledajte Obrada spoljašnjih YTONG zidova malterisanjem i Obrada spoljašnjih YTONG zidova masom u tankom sloju.

Gletovanje spojnica plafona i pregradnog (ispunskog) zida, nosećih sa pregradnim ili ispunskim zidovima, po opkrajanju pur pene, vrši se na dva načina:


I način - za prostorije kod kojih se malteriše plafon:


Na gotov YTONG pregradni (ispunski) zid nanosi se I sloj obične glet mase u koju se utiskuje PVC mrežica. Mrežica se može postaviti ravno sa spojem plafona i zida ili se postavlja sa preklopom 10-15 cm na stranu plafona. Zatim se izvrši malterisanje plafona malterom koji svojom debljinom praktično prekrije ostavljenu spojnicu koja je popunjena pur penom. Zatim se plafon i zidovi gletuju u dva sloja. Po očvršćavanju I sloja glet mase nanosi se II sloj glet mase, čime se završava predviđeni postupak.


II način - za prostorije kod kojih se plafon ne malteriše:


Kod plafona koji se ne malteriše, odnosno betona koji se samo gletuje, kao i kod vertikalnog spoja nosećeg i pregradnog zida, u I sloj obične glet mase koja prelazi na plafon odnosno noseći zid, utiskuje se PVC mrežica koja na stranu plafona (zida) prelazi 10-15 cm. Po očvršćavanju I sloja glet mase nanosi se II sloj glet mase, čime se završava predviđeni postupak. Ovde je važno napomenuti, da PVC mrežica dodatno ojačava spoj pur pene i sloja glet mase.


Kod unutrašnjeg malterisanja zidova slojem maltera 2-9 mm preporučuje se postavljanje PVC mrežice na spoju ispunjenom pur penom gde mrežica prelazi na upravne zidove po 10-15 cm.

Bez obzira na tip konstrukcije (skeletna ili zidana) i bez obzira na tip zida (fasadni ispunski, fasadni noseći, pregradni nenoseći ili pregradni noseći ) za zidanje YTONG blokovima važe ista pravila kao i za zidanje bilo kojim drugim vrstom bloka koji spada u "čvrstu gradnju". U tom smislu primenjuje se pravilo max površine Ytong zida koja mora biti povezana i uokvirena sa nosećim elementima konstrukcije (stubovi, grede, serklaži) od 12-15 m2. O mogućim rasporedima (šema) horizontalnih i vertikalnih serklaža više u download sekciji brošura "KATALOG PROIZVODA SA TEHNIČKIM DETALJIMA".

Kao pričvrsna sredstva u YTONG zidu se preporučuje postavljanje stolarije pomoću Fisher SH-R 120 RS i SH-R 160 RS tiplova, dok se za kačenje težih tereta preporučuju takođe Fisher GB 10 i GB 14 tiplovi. U slučaju korišćenja čeličnih tiplova, oni se pre utiskivanja moraju zaštititi premazom zaštitne boje ili epoksi smole.

Da li na YTONG zid mogu da se kače teške stvari - kuhinjski elementi, bojleri itd?

Na YTONG zid je moguće zakačiti sve što se koristi u jednom stanu od velikih bojlera od 80 litara, kuhinjskih elemenata, slika, polica itd. Samo treba koristiti tiplove i ankere za gas betonske blokove. Preporučuju se Fischer tiplovi.

Na YTONG zid je moguće zakačiti sve što se koristi u jednom stanu od velikih bojlera od 80 litara, kuhinjskih elemenata, slika, polica itd. Samo treba koristiti tiplove i ankere za gas betonske blokove. Preporučuju se Fischer tiplovi.

Da bi se radio podrumski zid od YTONG-a mora se raditi statički proračun i zid ne sme biti ceo u zemlji. Uvek je preporuka a se podrumski zidovi rade od teških materijala, kao što su betonski blokovi ili od armiranog betona.

Tankoslojni malteri za zidanje su proizvedeni na bazi belog cementa i agregata sa dodatkom aditiva. Receptura je poslovna tajna proizvođača maltera.

Na zidove od YTONG blokova mogu se koristiti sve završne obrade kao i kod ostalih zidova. Klasičan malter, mašinski nanešeni gotovi malteri, fasade od veštačkog kamena, kamenih ploča, strukturne fasade...

Higroskopnost je kao i kod ostalih građevinskih materijala koji se koriste za zidanje zidova. Pošto naši važeći propisi ne definišu ni kvantitativno ni kvalitativno higroskopnost, ne postoje metode za njeno utvrđivanje i vrednovanje. Inače YTONG materijal zadovoljava sve kriterijume definisane EN normama, a koji se odnose na higroskopnost.

Higroskopnost se kod zidova izgrađenim od YTONG materijala, a koji su izloženi velikom procentu vlage (vlaga ne potiče iz zemlje), rešava se premazom za inpregnaciju zidova. Kod delova zidova kupatila gde se nalaze tuš kabine, preporučuje se pored inpregnacije i izrada hidroizolacije postavljene na zid u zoni kabine.


Ispod svakog prvog reda, u nivou prizemlja ili iznad betona temelja, pre početka zidanja YTONG blokovima preko sloja produžnog maltera, izraditi preko betonske površine u debljini zida, sloj bitumenske hidroizolacije (kondor ili ter hartija preko premaza od bitulita).

YTONG Bela Tavanica je polumontažni (fert) noseći sistem međuspratne konstrukcije d=20 cm max raspona 7m. 


Ispuna (ispunski blok) je YTONG specijalni blok debljine 20 cm sa proračunskim koeficijentom toplotne provodljivosti λr = 0,147 W/mK te u tom smislu ima dobre termičke karakteristike koje bez dodatne toplotne izolacije zadovoljavaju domaće i strane standarde za međuspratnu konstrukciju unutrašnjeg prostora. 


Poseban je slučaj kada je međuspratna konstrukcija ujedno i fasada ili poslednja ploča (dole grejani gore negrejani prostor na koju ide krovna konstrukcija) kod elemenata tipa erkera, konzola i sl gde je potrebna dodatna termoizolacija čija debljina zavisi od Energetskog Razreda koji se želi postići kao i od toplotnih svojstava odabrane termoizolacije. Za "C" razred (U ≤ 0,30 W/m2K za zid) potrbno je min d=6 cm  YTONG Multipora, Kamene Vune, Stiropora ili neke druge termoizolacije. 


YTONG Beli Krov (ravan i kosi) je takođe polumontažni (fert) noseći sistem krova d = 15 cm max raspona 7m. Ispunski blok YTONG krova je specijalni YTONG blok d = 15 cm sa proračunskim koeficijentom toplotne provodljivosti λr = 0,147 W/mK te u tom smislu ima dobre termičke karakteristike ali je po novom zakonu o Energetskoj Efikasnosti gde je za izgradnju objekta sa "C" energetskim razredom ( U ≤ 0,15 W/m2K za krov ) neophodno staviti dodatnu termoizolaciju od min d = 20 cm YTONG Multipora, Kamene Vune, Stiropora ili neke druge termoizolacije.

YTONG Beli Krov (ravan i kosi) je takođe polumontažni (fert) noseći sistem krova d = 15 cm max raspona 7 m. Ispunski blok YTONG krova je specijalni YTONG blok d = 15 cm sa proračunskim koeficijentom toplotne provodljivosti λr = 0,147 W/mK te u tom smislu ima dobre termičke karakteristike ali je po novom zakonu o Energetskoj Efikasnosti gde je za izgradnju objekta sa "C" energetskim razredom ( U ≤ 0,15 W/m2K za krov ) neophodno staviti dodatnu termoizolaciju od min d = 20 cm YTONG Multipora, Kamene Vune, Stiropora ili neke druge termoizolacije. 

YTONG Bela Tavanica je polumontažni (fert) noseći sistem međuspratne konstrukcije  sastavljen od prefabrikovanih betonskih gredica, specijalnih YTONG ispunskih blokova  d=20 cm, kao i ležajnica-oplate poprečnih rebara. Karakteristika ove konstrukcije je da se ona izvodi bez gornje betonske ploče, gde nošenje opterećenja preuzimaju podužna i poprečna armirano-betonska rebra, kao i specijalni YTONG ispunski blokovi. Više o YTONG Beloj Tavanici u download sekciji brošura "YTONG BELA TAVANICA - BELI KROV"  ili na u download sekciji brošura "KATALOG PROIZVODA SA TEHNIČKIM DETALJIMA".

Na U, L i protiv potresne elemente sa unutrašnje strane zida nanosi se 1-2 cm tvrdo presovane mineralne vune ili stiropora.

Zidanje fasadnih zidova u YTONG sistemu gradnje se ni u čemu ne razlikuje od ostalih sistema fasadnih zidova te u tom smislu nije potrebna dodatna hidroizolacija fasadnog zida pošto istu obezbeđuje završna obrada fasadnog zida sa spoljne strane tj fasada. U zavisnosti od tipa (debljine) YTONG fasadnog zida idu i različiti tipovi fasada a sve po želji investitora i važećim pravilima gradnje.

Između dva stana je potrebna zvučna izolacija od 52 dB i koeficijent prolaza toplote U=0,9 w/m²K, što zadovoljava YTONG ZBZ 25**, 2) Između stana i grejanog hodnika koeficijent prolaza toplote U=0,9 w/m²K-zadovoljava ZBZ 25**, 3) Između stana i negrejanog hodnika koeficijent prolaza toplote U=0,4 w/m²K-zadovoljava Termoblok plus 30 cm.

YTONG ima blok za zvučnu izolaciju između dva stana na 52 dB, a to je ZBZ 25**, to je jedini materijal na tržištu koji ima atest za zvučnu izolaciju i to je najjednostavniji sistem. Da bi zodovoljili propise od 52 dB giter blok je potrebno dodatno otežati npr peskom i teškim malterom, a zid od pune opeke je potrebno dodatno otežati teškim malterom.

Za visine zidova od YTONG-a do 3,0 m nije potrebno raditi dodatne horizontalne serklaže. Za visine veće od 3.0m potrebno je na visini od 3,0 m izraditi dodani horizontalni serklaž. Za površine zidova veće od 15-16 m2 izraditi pored horizontalnih i vertikalni serklaž.

Gradnja zida visine 5-6 m se izvodi po svim principima i pravilima za zidanje u YTONG sistemu gradnje, s tim što se na visini zida od 3,0 m ugrađuju horizontalni armiranobetonski serklaži dimenzija i procenta armiranja prema statičkom proračunu. Armatura iz horizontalnih serklaža se ankeriše u vertikalne serklaže ili stubove prema pravilima za ankerisanje armature definisanim u važećim propisima za armirani beton.

Zaštitna ugaona aluminijumska lajsna se postavlja na uglovima pregradnih zidova radi formiranja ivica zidova. Pomoću nje se formiraju pravilne i vertikalne ivice zidova. Kod malterisanja zidova, aluminijumske lajsne imaju ulogu distancera, pomoću kojih se određuje optimalna debljina malterisanja. Takođe, kod mašinskog malterisanja, aluminijumske lajsne pretstavljaju vođice po kojima se kreće ravnjača za ravnanje površine maltera zida.

Ostvarivanje veze spoljašnjeg ispunskog zida sa stubovima i riglama ostvaruje se:


Pomoću elastičnih ankera predviđenih YTONG sistemom gradnje, sa tim što se veza sa betonskim elementima ostvaruje preko tiplova i zavrtanja postavljenih u beton.

Pomoću ankera od armature koji izlaze iz betonskog elementa.

Pomoću specijalno konstruisanih veza, projektovanih u zavisnosti od veličine zida, veličine horizontalnog opterećenja i seizmičkih sila.