Izolacija plafona i tavanica

 

Multipor izolacija plafona

Multipor je najbolji termoizolacioni sistem za izvođenje toplotne zaštite tavanica i plafona garaža, podruma, kao i ploča iznad otvorenih prolaza.

 

Plafoni i prolazi u podrumima i podzemnim garažama najčešće su veoma malo, ili nikako termo izolovani. Skupa energija grejanja gubi se kroz zidove i plafone. Rezultat je hladna i neprijatna klima u stambenim, kancelarijskim i javnim prostorijama iznad. Budućnost ne može više da izbegne visoku toplotno izolacionu i energetski efikasnu gradnju. Ovo se odnosi kako na saniranje, tako i na gradnju novih podzemnih garaža i plafona u podrumima. Pored toplotne izolacije, sve veću ulogu ima i zaštita od požara u podzemnim garažama i podrumima, i to ne samo na putevima za evakuaciju i spašavanje. Upotreba nezapaljivih materijala, koji i u slučaju požara ne razvijaju dim, zahteva se sve više, a na osnovu iskustava iz prošlosti.

 

Prednosti:

  • izuzetna termoizolaciona svojstva
  • negorive - klasa A1
  • stabilnog oblika i otporne na pritisak
  • otporne na vlagu
  • paropropusne
  • mineralnog sastava, ne nadražuju disajne puteve
  • prirodne i ugodne za okolinu
  • jednostavna, brza i ekonomična obrada i montaža ljepljenjem
  • čiste, svijetle ploče preciznih dimenzija
 
Video
Primena Multipora Postavljanje Multipora Multipor